Wilt u deskundige, onafhankelijke begeleiding bij de afwikkeling van uw erfenis?

Neem vrijblijvend contact op

Het vermogen dat u met hard werken heeft opgebouwd, zonder zorgen naar uw erfgenamen. Dat is de inzet van stichting Testament en Erfopvolging.


Uit onze praktijk krijgen wij regelmatig de vraag naar een onafhankelijk en deskundig afwikkelaar van nalatenschappen. Een partij die tegen een redelijk tarief en met de juiste kennis en zorg een nalatenschap afwikkelt. Uit die behoefte is Stichting Testament en Erfopvolging op 14 oktober 2003 opgericht. Uw nalatenschap wordt onafhankelijk, met zorg en overeenkomstig uw wensen afgewikkeld. De kans op scheve gezichten, discussies of ruzies tussen uw erfgenamen wordt zo sterk verminderd.


Onze onafhankelijke executeurs zijn gespecialiseerd in het erfrecht en de bijbehorende fiscaliteit. Zij zorgen voor een snelle en correcte afwikkeling van uw nalatenschap. Daarbij hanteert de Stichting duidelijke en transparante tarieven. De continuïteit is gewaarborgd, doordat u de stichting als executeur aanwijst.

“Deskundige, onafhankelijke begeleiding bij afwikkeling van erfenissen.”

- Erwin Huitema

Werkwijze

Indien u de stichting als executeur wenst op te nemen in uw testament, dan komen wij bij u langs voor een kennismaking en intake gesprek. Dit gesprek van ongeveer 1 uur is kosteloos. Na dit gesprek en indien u met de stichting verder wenst te gaan, dient u uw testament aan te passen en de stichting als executeur op te nemen. Wij maken vervolgens een digitaal dossier aan met uw belangrijkste gegevens en wensen.

 

Nadat de stichting op de hoogte is gesteld van uw overlijden, wordt uw digitaal dossier geraadpleegd en wikkelen wij de nalatenschap zo praktisch en efficiënt mogelijk af op basis van uw wensen en waar mogelijk in samenspraak met uw erfgenamen. Uw erfgenamen hoeven hier niet naar om te kijken.

Kosten?

Wij rekenen eenmalig € 150 exclusief BTW als opstart- en inrichtingskosten voor uw dossier. Vervolgens hanteren wij als uurtarief voor de werkzaamheden van executeur € 125 exclusief BTW (€ 151,25 inclusief BTW). Dit tarief wordt om de vijf jaar geïndexeerd met de inflatie van de afgelopen vijf jaar.

Over ons

De stichting is in 2003 opgericht en wordt bestuurd door Erwin Huitema, Jeroen Fikkert en Lukas Boon.

Over Jeroen Fikkert

In 1997 heeft Jeroen zijn studie fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden afgerond. Na iets meer dan een jaar bij Berk Accountants & Adviseurs (nu Baker Tilly Berk) te hebben gewerkt is hij bij BDO Accountants & Adviseurs gaan werken. Daar heeft hij 16 jaar lang zijn huidige kennis en ervaring ontwikkeld op het gebied van fiscale en juridische advisering van ondernemers en vermogende particulieren. Samen met Erwin Huitema is hij in 2015 Fikkert & Huitema Estate Planning+ gestart.

De persoonlijke kant en het vertrouwen van cliënten spelen altijd een belangrijke rol. Dat heeft onder andere geleid tot zijn specialisatie in estate planning. Onderdeel van estate planning is de afwikkeling van de nalatenschap met de persoonlijke wensen van de overledene als uitgangspunt. Hij ziet het als zijn  taak om, rekening houdende met deze persoonlijke wensen en die van de nabestaanden, de nalatenschap onafhankelijk juridisch en fiscaal optimaal af te wikkelen.

Over Erwin Huitema

In 2015 heeft Erwin Huitema mede het advieskantoor Fikkert & Huitema opgericht. Het kantoor is gespecialiseerd in estate planning / nalatenschapsplanning. Daarvoor heeft Erwin onder meer gewerkt bij FBN (Fiscaal Bureau voor het Notariaat) en bij BDO Accountants & Adviseurs.   

Erwin werkt voor particulieren en ondernemers, maar ook voor accountants- en administratiekantoren, die hij op fiscaal, juridisch en praktisch vlak ondersteunt. Bij zijn werkzaamheden stelt Erwin uw wensen centraal, en met die in het achterhoofd zoekt hij de juiste weg. Goed geregeld en een gerust hart, daar gaat hij voor.

Over Lukas Boon

Ik ben Lukas Boon. Na notarieel recht en fiscaal recht te hebben gestudeerd, heb ik ervaring opgedaan in de fiscale adviespraktijk bij Deloitte en BDO en in de notariële praktijk bij Actus Notarissen. De overdracht van vermogen naar de volgende generatie met behoud van harmonie in de familie tegen zo laag mogelijke fiscale kosten is wat ik onder estate planning of nalatenschapsplanning versta. Omdat tegenwoordig de uitvoering en de afwikkeling van nalatenschappen ingewikkeld kan zijn, wil ik relaties daarin ondersteunen door middel van de stichting.

Disclaimers / Privacy / WWFT

In het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme geldt voor dienstverlening door onder andere belastingadviseurs de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Afhankelijk van de diensten die worden verricht, bepaalt deze wet dat wij de cliënt dienen te identificeren voordat wij een opdracht kunnen aanvaarden. Daarnaast geldt een meldplicht ingeval van ongebruikelijke transacties. Indien een melding wordt gedaan, is het niet toegestaan om de cliënt daarover te informeren. Indien u vragen heeft over de identificatie- en/of meldingsplicht, kunt contact met ons opnemen. Wij verwijzen u ook naar de website van de Financial Intelligent Unit: www.fiu-nederland.nl

Privacyverklaring

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Stichting Testament en Erfopvolging is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Stichting Testament en Erfopvolging via de website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Rekenmodel samengestelde / enkelvoudige rente

Met behulp van dit rekenmodel herrekent u een samengestelde rente naar een enkelvoudige rente en andersom.

  • Gratis Excel rekenmodel
Download gratis

Rekenmodel vruchtgebruik

Met behulp van dit rekenmodel kunt u het vruchtgebruik en bloot eigendom berekenen op basis van het Uitvoeringsbesluit Successiewet. Dit model is niet geschikt om het vruchtgebruik en bloot eigendom te berekenen voor uw box 3 vermogen.

  • Gratis Excel rekenmodel
Download gratis